ထိပ္ေလးဘဲ၀င္တဲ့ဆယ့္ေလးနွစ္မေလး(ျမန္မာစစ္စစ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္)

1013885663296754274_690x1038_220

 

အဆင္ေျပတဲ့လင့္က ေဒါင္းပါ

လင့္ 1 မူဗီေဒါင္းရန္ – ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

လင့္ 2 မူဗီေဒါင္းရန္ – ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ