ေဆာင့္ေလ(ျမန္မာအသစ္)

1-130R2121234a

 

လင့္ ၁ – မူဗီေဒါင္းရန္ – ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

လင့္ ၂ – မူဗီေဒါင္းရန္ – ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s