ေတာ္ျပီေနာ္ေမာင္ေလးရယ္ တုတ္လိုက္ေတာ့(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္)

co6

 

 

အဆင္ေျပတဲ့လင့္က ေဒါင္းပါ

လင့္ 1 မူဗီေဒါင္းရန္ – ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ

လင့္ 2 မူဗီေဒါင္းရန္ – ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ